FIORENTINA FARNEUBUN
NIK: 8171024804730005
NIP: 197304082010072018
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: LABUHA, 8 APRIL 1973
Agama: Katolik
Pendidikan: S1
Jurusan: ADMINISTRASI
Status:
Jenis GTK: PERSONALIA
Alamat : KARANG PANJANG

082199811811
loren_farne@yahoo.co.id